ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ SELTI - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ SELTI - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIDEX HELLAS

Η SELTI έχει κλείσει το εργοστάσιό της εδώ και 20 χρόνια.

Η κατασκευή θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων και όλων των άλλων προϊόντων SELTI συνεχίζεται από το εργοστάσιο της VIDEX, εκεί που άλλωστε τα κατασκεύαζε η SELTI από την αρχή.

Για το λόγο αυτό καθώς είμαστε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της VIDEX στην Ελλάδα μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε συντήρηση και επισκευή χρειαστεί σε εγκαταστάσεις με προϊόντα SELTI

Η VIDEX διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 40 χώρες.