- ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 50

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIDEX

4835-0,1,2

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0, 1, 2 ΜΠΟΥΤΟΝ