ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIDEX

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 20 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 149 x 62 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 21 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 289 x 62 mm

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 22 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 409 x 62 mm

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 23 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  : 256 x 289 x 62 mm

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 24 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 256 x 409 x 62 mm

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 25 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 9 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 372 x 409 x 62 mm

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 26 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1  ΜΟΝΑΔΑΣ 
FRONT FRAME : 115 x 154 x 22 
BACK BOX : 109 x 144 x 30 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 27 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2  ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 115 x 274 x 22 
BACK BOX : 109 x 265 x 30 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 28 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3  ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 115 x 394 x 22 
BACK BOX : 109 x 385 x 30 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 29 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡΩΜΗ CCD ΥΠΕΡΥΘΡΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 30 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 31 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ

 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 32 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 0 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 33 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 34 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 35 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 36 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 37 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 38 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
2 ΚΩΔΙΚΟΙ+ 2 ΡΕΛΕ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 39 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 160 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 40 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 280 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 41 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 400 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 42 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270 x 280,2 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 43 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270 x 400,0 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 44 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 9 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 405 x 400 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 45 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ
FRONT FRAME : 135 x 160 x 61 
BACK BOX : 120x 143 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 46 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 135 x 280 x 61 
BACK BOX : 120 x 263,2 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 47 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 135 x 400 x 61 
BACK BOX : 120 x 383,4 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 48 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΡΧΩΜΗ ΓΙΑ NC 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 49 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΡΧΩΜΗ   &  ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 50 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0, 1, 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 51 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 52 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 0 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 53 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 54 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 55 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 56 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 57 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 58 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 3 ΚΩΔΙΚΩΝ

Αν θέλετε να μάθετε πόσο θα σας κοστίσει ένα σύστημα ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ , επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα στις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.