ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIDEX

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 72 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ
7+1 ΚΑΛΩΔΙΑ + ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 21x 23cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 71 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
7+1 ΚΑΛΩΔΙΑ + ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 21 x 13cm
ΕΠΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 73 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 21 x 23cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 74 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 16,1 x 17,8cm
7+1 ΚΑΛΩΔΙΑ + ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 75 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 16,1 x 17,8cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 76 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
7+1 ΚΑΛΩΔΙΑ + ΟΜΑΞΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 13 x 16,4cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 77 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 13 x 16,4cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 78 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 13 x 16,4cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 79 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
7+1 ΚΑΛΩΔΙΑ + ΟΜΑΞΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20,5 x 22cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 80 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5'' TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20,5 x 22cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 81 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 14,4 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 82 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 14,4 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 83 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 14,4 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 84 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10,2 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 85 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 3,5''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10,2 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 86 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 4,3''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 19,1 x 11,1cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 87 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 4,3''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 19,1 x 11,1cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 88 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 3,5''   TFT 
TOUCH SCREEN 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 15,5 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 104 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 4,3''  ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 19,1 x 11,1cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 89 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 3,5''   TFT 
TOUCH SCREEN 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 15,5 x 18,2cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ...

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 90 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 3,5''   TFT 
TOUCH SCREEN 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 12 x 19cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 91 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 3,5''   TFT 
TOUCH SCREEN 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 12 x 19cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ...

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 92 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 7''   TFT ΑΝΑΛΥΣΗ : 800 x 480pixel
TOUCH SCREEN 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 19 x 14,7cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 93 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ KRISTALLO 
ΟΘΟΝΗ 7''   TFT ΑΝΑΛΥΣΗ : 800 x 480pixel
TOUCH SCREEN 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ : ΑΣΠΡΟ/ ΜΑΥΡΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :...

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 94 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 7''  ACTIV MATRIX LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20 x 15cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 95 01

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΓΡΧΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΟΘΟΝΗ 7''  ACTIV MATRIX LCD TFT 
ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
BUS 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20 x 15cm
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ...

Αν θέλετε να μάθετε πόσο θα σας κοστίσει ένα σύστημα ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ , επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα στις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.